Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatvédelemről dióhéjban

Általános tudnivalók

A következő tudnivalók egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik a személyes adataival, ha ellátogat a weboldalunkra. Személyes adat minden olyan adat, amelyek alapján az Ön személye azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatban részletes információt a jelen szöveg végén, az adatvédelmi nyilatkozatunkban talál.

Adatrögzítés a weboldalunkon

Ki a felelős az adatrögzítésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal-üzemeltető végzi. Elérhetőségi adatai a weboldal impresszumában találhatók.

Hogyan rögzítjük az Ön adatait?

Az Ön adatait egyrészt úgy gyűjtjük, hogy Ön közli őket velünk. Ilyenek lehetnek pl. egy kapcsolati űrlapon kitöltött adatok.

Más adatokat informatikai rendszereink rögzítenek automatikusan a weboldalunk felkeresésekor. Ilyenek elsősorban a technikai adatok (pl. az internetböngésző, az operációs rendszer vagy az oldallehívás pontos ideje). Az ilyen adatok rögzítése automatikusan történik, amint Ön belép a weboldalunkra.

Mire használjuk az adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy szavatolni tudjuk a weboldal hibamentes elérését. Más adatok segítségével az Ön viselkedését elemezzük a weboldal használata során.

Milyen jogok illetik meg Önt az adatai tekintetében?

Önnek mindenkor joga van arra, hogy díjmentesen felvilágosítást kérjen az Önről tárolt személyes adatok forrásával, címzettjével és céljával kapcsolatban. Ezenkívül joga van kérni az adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. A fentiekkel, valamint további, adatvédelmet érintő kérdésekkel kapcsolatban bármikor megkereshet bennünket az impresszumban megadott címen. Továbbá Önt megilleti az illetékes felügyeleti hatóságnál való panasztételi jog.

Elemzőeszközök és külső szolgáltatók eszközei

Weboldalunk felkeresésekor statisztikailag kiértékelhetjük az Ön szörfözési viselkedését. Ez elsősorban cookie-k és úgynevezett elemzőprogramok segítségével történik. Szörfözési viselkedésének elemzése rendszerint anonim módon történik; a szörfözési viselkedését nem lehet az Ön személyére visszavezetni. Ön tiltakozhat az ilyen elemzés ellen, vagy megakadályozhatja bizonyos eszközök használatát. Ezzel kapcsolatban részletes információkat a következő adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Ön tiltakozhat az ilyen elemzéssel szemben. A tiltakozási lehetőségekről a jelen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk.

Adatvédelmi értesítés üzleti partnereinknek

Applicant data processing notice

2. Általános tudnivalók és kötelező információk

Adatvédelem

A jelen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvény szerinti adatvédelmi előírásoknak, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk Önről. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján az Ön személye azonosítható. A jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és mire használjuk őket. Ismerteti azt is, hogy ez milyen módon és milyen célból történik.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az interneten történő adatátvitelben (pl. az e-mailben folytatott kommunikáció) biztonsági rések lehetnek. Emiatt adatainak harmadik fél általi hozzáféréssel szembeni, tökéletes védelme nem lehetséges.

Felelős szervvel kapcsolatos tájékoztatás

A jelen weboldalon folyó adatfeldolgozással kapcsolatban felelős szerv:

Bystronic Magyarország Kft.
Budaörs Business Center
Puskás Tivadar út 5
HU-2040 Budaörs

Telefon: +36 (23) 610433
nfhbystrnccm

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail-címek és hasonlók) céljairól és eszközeiről.

Az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási folyamat csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A korábban adott hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő kötetlen formában, e-mailben értesítenie bennünket. A visszavonásig történt adatfeldolgozás jogszerűségét ez nem érinti.

Panasztételi jog az illetékes felügyeleti hatóságnál

Adatvédelmi jogsértések esetén az érintettet panasztételi jog illeti meg, amellyel az illetékes felügyeleti hatóságnál élhet. Az illetékes felügyeleti hatóság adatvédelmi jogi kérdésekben a vállalatunk székhelye szerinti tartomány tartományi adatvédelmi tisztviselője. Az adatvédelmi tisztviselők felsorolása és elérhetőségeik az alábbi hivatkozásra kattintva érhetők el: http://www.naih.hu/

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van a hozzájárulása alapján vagy egy szerződés teljesítése során automatizált módon feldolgozott adatokat kikérni saját vagy harmadik fél részére, egy általánosságban használatos, gép által olvasható formátumban. Ha az adatokat közvetlenül egy másik felelős személy részére kéri továbbítani, akkor ezt a kérését csak akkor teljesítjük, ha az technikailag kivitelezhető.

SSL-, ill. TLS-titkosítás

Ez az oldal biztonsági okokból és az oldalüzemeltetőként részünkre küldött bizalmas tartalmak, például megrendelések vagy ajánlatkérések védett továbbítása céljára SSL-, ill. TLS-titkosítást használ. A titkosított összeköttetés felismerhető arról, hogy a böngésző címsorában a „http://” felirat „https://”-re változik, valamint a böngésző címsorában egy lakat szimbólum látható.

Ha az SSL- ill. TLS-titkosítás aktív, akkor a részünkre küldött adatok harmadik fél számára nem olvashatók.

Információ, zárolás, törlés

Az érvényben lévő törvényi meghatározások keretében mindenkor térítésmentesen igényt tarthat az Önről tárolt személyes adatokkal, eredetükkel, címzettjükkel és az adatfeldolgozás céljával kapcsolatos információra, valamint adott esetben az adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére. Ezzel, valamint további, személyes adatokat érintő kérdésekkel kapcsolatban bármikor megkereshet bennünket az impresszumban megadott címen.

Reklám e-mailek elleni tiltakozás

Ezennel kifejezetten tiltakozunk az ellen, hogy kifejezetten nem kért reklám- és tájékoztató anyagokat küldjenek az impresszum kötelező megadása keretében közzétett elérhetőségeinkre. Az oldalüzemeltetők kifejezetten fenntartják a jogi eszközök igénybevételét kéretlen rekláminformációk, pl. spam e-mailek küldésének az esetére.

3. Adatvédelmi tisztviselő

Törvényben előírt adatvédelmi tisztviselő

Vállalatunknál adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki.

ecoprotec GmbH 
Pamplonastrasse 19
DE-33106 Paderborn

gdpr.hu@bystronic.com

4. Adatrögzítés a weboldalunkon

Cookie-k

Az internetes oldalak egyes részei úgynevezett cookie-kat használnak. A cookie-k nem tesznek kárt a számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k célja, hogy könnyebben használhatóvá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék a kínálatunkat. A cookie-k az Ön számítógépén létrehozott és a böngészője által tárolt, apró szövegfájlok.

A legtöbb általunk használt cookie úgynevezett „munkamenet cookie”. Ezek a látogatás végén automatikusan törlődnek. Más cookie-k tovább tárolódnak a végberendezésen, amíg nem törli őket. Ezek a cookie-k segítenek számunkra, hogy újra felismerjük az Ön böngészőjét a következő látogatáskor.

A böngészőjét beállíthatja úgy, hogy értesüljön a cookie-k beállításáról, és a cookie-kat esetenként engedélyezze, a cookie-k elfogadását meghatározott esetekben vagy általánosságban kizárja, valamint hogy bekapcsolja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k kikapcsolása esetén a jelen weboldal funkcionalitása korlátozott lehet.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtására, vagy meghatározott, Ön által kívánt funkciók (pl. kosár funkció) rendelkezésre bocsátására szolgáló cookie-k tárolása az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. f) alpontja szerint történik. A weboldal-üzemeltetőnek jogos érdeke fűződik a cookie-k tárolásához, hogy szolgáltatásait technikailag hibamentesen és optimalizált módon tudja rendelkezésre bocsátani. A jelen adatvédelmi nyilatkozat külön foglalkozik az egyéb cookie-kkal (pl. az Ön szörfözési viselkedésének elemzésére használt cookie-kkal).

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít a részünkre. Ezek a következők:

  • a böngészőtípus és a böngészőverzió
  • az Ön által használt operációs rendszer
  • az előzőleg felkeresett oldal URL-je
  • a hozzáférést indító számítógép gazdaneve
  • a szerverlekérdezés pontos ideje
  • IP-cím

A felsorolt adatokat nem vonjuk össze egyéb adatforrásokkal.

Az adatfeldolgozás az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. b) alpontján alapul, amely lehetővé teszi az adatfeldolgozást, ha az egy szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőzően tett lépésekhez szükséges.

Kapcsolati űrlap

Ha a kapcsolati űrlapon keresztül küld megkeresést részünkre, akkor az adatait a megkeresési űrlapról, beleértve az ott megadott elérhetőségeit, a megkeresés feldolgozása céljából, valamint későbbi kérdések esetére tároljuk. Ezeket az adatokat nem adjuk tovább a hozzájárulása nélkül.

A kapcsolati űrlapon megadott adatainak feldolgozása tehát kizárólag az Ön beleegyezése alapján történik (adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. a) alpont). Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő kötetlen formában, e-mailben értesítenie bennünket. A visszavonásig történt adatfeldolgozási folyamatok jogszerűségét ez nem érinti.

Az Ön által a kapcsolati űrlapon megadott adatok a birtokunkban maradnak, amíg Ön fel nem szólít bennünket a törlésükre, vissza nem vonja a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja meg nem szűnik (pl. miután a megkeresésével kapcsolatos ügyintézés befejeződött). A fentiek nem érintik a kötelező törvényi rendelkezéseket – különösen a megőrzési határidőket.

Regisztráció ezen a weboldalon

Ön regisztrálhat a weboldalunkon, hogy használni tudja az oldalon elérhető, kiegészítő funkciókat. Az ehhez közölt adatokat csak a mindenkori ajánlat vagy szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos célokra használjuk, amelyekre regisztrált. A regisztráció során kötelezően kért adatokat hiánytalanul meg kell adni. Egyéb esetben elutasítjuk a regisztrációt.

Fontos, pl. az ajánlatunk terjedelmét érintő vagy technikai okokból szükséges módosítások esetén a regisztráció során megadott e-mail-címet használjuk, hogy ezen az úton tájékoztassuk.

A regisztráció során megadott adatainak feldolgozása az Ön beleegyezése alapján történik (adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. a) alpont). Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő kötetlen formában, e-mailben értesítenie bennünket. A visszavonás nem érinti a már megtörtént adatfeldolgozás jogszerűségét.

A regisztráció során rögzített adatokat addig tároljuk, amíg Ön regisztrálva van a weboldalunkon, és azután töröljük. A fentiek nem érintik a törvényben előírt megőrzési határidőket.

Az adatok továbbítása online áruházakkal, kereskedőkkel és áruszállítással kapcsolatos szerződéskötéskor

Személyes adatait csak akkor továbbítjuk harmadik félnek, ha az szerződések lebonyolítása keretében szükséges, pl. az áru szállításával megbízott vállalat vagy a fizetéslebonyolítással megbízott hitelintézet felé. Az adatokat a fentieken túlmenően nem, ill. csak akkor továbbítjuk, ha Ön kifejezetten hozzájárult a továbbításukba. Az Ön kifejezett beleegyezése nélkül nem továbbítjuk adatait harmadik félnek, például reklámcélra.

Az adatfeldolgozás az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. b) alpontján alapul, amely lehetővé teszi az adatfeldolgozást, ha az egy szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőzően tett lépésekhez szükséges.

5. Közösségi média

Facebook beépülő modulok (Tetszik és Megosztás gomb)

Oldalainkon beépítve megtalálhatók a Facebook közösségi hálózat beépülő moduljai; a szolgáltató a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. A Facebook beépülő modulok felismerhetők az oldalunkon látható Facebook logó vagy a „Like” (Tetszik) gomb alapján. A Facebook beépülő modulok áttekintése itt található: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ha felkeresi az oldalainkat, akkor a beépülő modulon keresztül egy közvetlen kapcsolat jön létre az Ön böngészője és a Facebook-szerver között. A Facebook ezáltal információhoz jut arról, hogy Ön az IP-címével felkereste az oldalunkat. Ha Ön rákattint a Facebook „Tetszik” gombjára, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, azzal az oldalaink tartalmát összekapcsolhatja a Facebook-profiljával. A Facebook ezáltal hozzá tudja rendelni az oldalainkon tett látogatást az Ön felhasználói fiókjához. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem szerzünk tudomást a továbbított adatok tartalmáról, valamint azok Facebook általi használatáról. Ezzel kapcsolatban további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál:
https://hu-hu.facebook.com/policy.php.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook hozzá tudja rendelni az oldalainkon tett látogatását a Facebook-felhasználói fiókjához, akkor jelentkezzen ki a Facebook-felhasználói fiókjából.

Twitter beépülő modul

Oldalakon be vannak kötve a Twitter szolgáltatás funkciói. A funkciók szolgáltatója a Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. A Twitter és a
„re-tweet” funkció használatával az Ön által felkeresett weboldalak összekapcsolódnak a Twitter-fiókjával, és más felhasználók értesülnek róluk. Ennek során adatok is továbbítódnak a Twitterhez. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem szerzünk tudomást a továbbított adatok tartalmáról, valamint azok Twitter általi használatáról. Ezzel kapcsolatban további információkat a Twitter adatvédelmi nyilatkozatában talál:
https://twitter.com/privacy.

Adatvédelmi beállításait a Twitternél a fiókbeállításoknál, a https://twitter.com/account/settings címen módosíthatja.

Instagram beépülő modul

Oldalakon be vannak kötve az Instagram szolgáltatás funkciói. A beépített funkciók szolgáltatója az Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Ha be van jelentkezve az Instagram-fiókjába, akkor az Instagram gombjaira kattintva az oldalainkon lévő tartalmakat összekapcsolhatja az Instagram-profiljával. Az Instagram ezáltal hozzá tudja rendelni az oldalainkon tett látogatást az Ön felhasználói fiókjához. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem szerzünk tudomást a továbbított adatok tartalmáról, valamint azok Instagram általi használatáról.

Ezzel kapcsolatban további információkat az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában talál:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr beépülő modul

Oldalaink a Tumblr szolgáltatás parancsgombjait használják. A szolgáltató a Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Ezek a parancsgombok lehetővé teszik, hogy Ön megosszon egy hozzászólást vagy oldalt a Tumblr-en, vagy kövesse a szolgáltatót a Tumblr-en. Ha valamelyik weboldalunkat a Tumblr-gomb segítségével jeleníti meg, a böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Tumblr szervereivel. Nincs befolyásunk a Tumblr által a beépülő modul segítségével gyűjtött és továbbított adatok körére. Az aktuális állapot szerint a felhasználó IP-címét, valamint a mindenkori weboldal URL-jét továbbítjuk.

Ezzel kapcsolatban további információkat a Tumblr adatvédelmi nyilatkozatában talál:
https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

LinkedIn beépülő modul

Weboldalunk a LinkedIn hálózat funkcióit használja. A szolgáltató a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Minden alkalommal, amikor lehívja valamelyik LinkedIn funkciókat tartalmazó oldalunkat, létrejön egy kapcsolat a LinkedIn szervereivel. A LinkedIn információhoz jut arról, hogy Ön az IP-címével felkereste az internetes oldalainkat. Ha a LinkedIn „Recommend” gombjára kattint, és be van jelentkezve a LinkedIn-fiókjába, akkor a LinkedIn az internetes oldalunkon tett látogatását hozzárendelheti az Ön személyéhez és felhasználói fiókjához. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem szerzünk tudomást a továbbított adatok tartalmáról, valamint azok LinkedIn általi használatáról.

Ezzel kapcsolatban további információkat a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában talál:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING beépülő modul

Weboldalunk a XING hálózat funkcióit használja. A szolgáltató a XING AG,
Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország.

Minden alkalommal, amikor lehívja valamelyik XING funkciókat tartalmazó oldalunkat, létrejön egy kapcsolat a XING szervereivel. Személyes adatok tárolására ennek során ismereteink szerint nem kerül sor. Ezen belül különösen mellőzzük az IP-címek tárolását vagy a használati viselkedés kiértékelését.

Az adatvédelemmel és a XING Share gombjával kapcsolatos további információ a XING adatvédelmi nyilatkozatában található: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest beépülő modul

Oldalunkon a Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest”) által üzemeltetettet Pinterest közösségi hálózat közösségi beépülő moduljait használjuk.

Ha megjeleníti valamelyik oldalunkat, amely egy ilyen beépülő modult tartalmaz, akkor a böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Pinterest szervereivel. A beépülő modul ennek során naplóadatokat továbbít a Pinterest USA-beli szervereire. Ezek a naplóadatok tartalmazhatják az Ön IP-címét, a felkeresett weboldalak címét, amelyek szintén tartalmaznak Pinterest-funkciókat, a böngésző fajtáját és beállításait, a lekérdezés dátumát és időpontját, a Pinterest használatának módját, valamint cookie-kat.

Az adatok céljával, körével és a Pinterest általi további feldolgozásával és használatával, valamint az ezzel kapcsolatos jogaival és magánélete védelmének lehetőségeivel kapcsolatban a Pinterest adatvédelmi tudnivalóiban talál további információt: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy.

6. Elemzőeszközök és reklám

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webes elemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” használ. Ezek az Ön számítógépén tárolt szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A cookie által a weboldal Ön általi használatával kapcsolatban létrejövő információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek, ahol tárolásuk történik.

A Google Analytics cookie-jainak tárolása az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. f) alpontja alapján történik. A weboldal-üzemeltetőnek jogos érdeke fűződik a használati viselkedés elemzéséhez, hogy webes kínálatát és reklámjait egyaránt optimalizálni tudja.

IP-anonimizálás

Ezen a weboldalon bekapcsoltuk az IP-anonimizálási funkciót. A Google ezzel az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz csatlakozott más államokon belül az USA-ba történő továbbítás előtt lerövidíti az Ön IP-címét. A teljes
IP-cím csak kivételes esetekben kerül át a Google USA-beli szerverére, és ott rövidítésre. A Google a weboldal üzemeltetőjének megbízásából ezeket az információkat a webhely Ön általi használatának értékelésére, a weboldalon folyó tevékenységekkel kapcsolatos jelentéskészítésre, valamint a weboldal használatához és az internethasználathoz kapcsolódó további, a weboldal-üzemeltető részére történő szolgáltatásnyújtásra használja. A Google Analytics keretében a böngésző által továbbított IP-címet a Google nem vezeti össze más adatokkal.

Böngésző beépülő modul

A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Ezenkívül megakadályozhatja a cookie által létrehozott és a weboldal Ön általi használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címének) rögzítését, valamint az adatok Google általi feldolgozását az alábbi hivatkozáson elérhető, böngészőbe beépülő modul letöltésével és telepítésével:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Adatrögzítés elleni tiltakozás

A Google Analytics általi adatrögzítést megakadályozhatja az alábbi hivatkozásra kattintva. Ezzel beállít egy opt-out cookie-t, amely megakadályozza adatainak a weboldal jövőbeni felkeresésekor történő rögzítését: AGoogle Analytics kikapcsolása.

A felhasználói adatok Google Analytics általi kezelésével kapcsolatban további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

Megbízásból történő adatfeldolgozás

A Google-lal megbízásból történő adatfeldolgozásról szóló szerződést kötöttünk, és a Google Analytics használata során maradéktalanul betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú előírásait.

Demográfiai jellemzők a Google Analytics-nél

Ez a weboldal a Google Analytics „demográfiai jellemzők” funkcióját használja. Ezáltal jelentések készíthetők, amelyek az oldal látogatójának életkorával, nemével és érdeklődési körével kapcsolatos kijelentéseket tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődésen alapuló reklámjaiból, valamint külső szolgáltatók látogatóadataiból származnak. Ezek az adatok nem rendelhetők hozzá egy bizonyos személyhez. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja Google-fiókjában, a megjelenítési beállításoknál, vagy általánosságban megtilthatja adatainak a Google Analytics általi rögzítését az „Adatrögzítés elleni tiltakozás” pontban leírtak szerint.

7. Hírlevél

Hírlevéladatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon kínált hírlevelet, akkor szükségünk lesz az e-mail-címére, valamint olyan információkra, amelyek alapján ellenőrizni tudjuk, hogy valóban Ön-e a megadott e-mail-cím tulajdonosa, és beleegyezik-e a hírlevél fogadásába. További adatgyűjtés nem, ill. csak önkéntes alapon történik. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk küldésére használjuk, és nem adjuk tovább harmadik félnek.

A hírlevél feliratkozási űrlapján megadott adatainak feldolgozása kizárólag az Ön beleegyezése alapján történik (adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. a) alpont). Az adatok, az e-mail-cím tárolásába, valamint azok hírlevélküldés céljára történő használatába való történő beleegyezést bármikor visszavonhatja, a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva. A visszavonás nem érinti a már megtörtént adatfeldolgozási folyamatok jogszerűségét.

Az Ön által a hírlevél igénylése céljából rögzített adatokat a hírlevélről történő leiratkozásáig tároljuk, és a hírlevél lemondása után töröljük. A nálunk egyéb célból tárolt adatokat (pl. az
e-mail-címeket a tagok részére fenntartott területen) a fentiek nem érintik.

8. Beépülő modulok és eszközök

YouTube

Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube oldal beépülő moduljait használja. Az oldalak üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ha felkeresi az egyik, YouTube beépülő modullal ellátott oldalunkat, akkor kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ezáltal a YouTube-szerver felé továbbításra kerül, hogy Ön melyik oldalunkat kereste fel.

Ha be van jelentkezve a Youtube-fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube-nak, hogy szörfözési viselkedését közvetlenül hozzárendelje a személyes profiljához. Ezt megakadályozhatja úgy, hogy kijelentkezik a YouTube-fiókjából.

A YouTube használata az online kínálataink vonzó megjelenítése érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. f) alpont szerint.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban további információkat a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.de/intl/hu/policies/privacy.

Adobe Fonts betűtípusok

Weboldalunk bizonyos betűtípusok egységes megjelenítése érdekében az Adobe Fonts gynevezett webes betűtípusait használja. A szolgáltatást az Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe) nyújtja.

A weboldalaink felkeresésekor az Ön böngészője a szükséges betűtípusok megfelelő megjelenítése érdekében közvetlenül az Adobe-tól tölti be a betűtípusokat. Ehhez a böngészője az Adobe USA-beli szervereihez csatlakozik. Ekkor az Adobe tudomást szerez arról, hogy az Ön IP-címén keresztül megtekintették a webhelyünket. A betűtípusok rendelkezésre bocsátásakor az Adobe saját információi szerint nem tárol cookie-kat.

Az Adobe „EU-USA adatvédelmi pajzs” szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik. Az „adatvédelmi pajzs” egy olyan megállapodás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között, amely az európai adatvédelmi normák betartását hivatott szavatolni. Bővebb információt az alábbi oldalon talál:
https://www.adobe.com/hu/privacy/eudatatransfers.html

Az Adobe Fonts betűtípusok használatára a weboldalaink egységes írásképének megjelenítése érdekében van szükség. Ez az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bek. f) alpont szerint jogos érdeknek minősül.

Az Adobe Fonts betűtípusokkal kapcsolatban az alábbi oldalon talál bővebb információt:
https://www.adobe.com/hu/privacy/policies/adobe-fonts.html

Az Adobe adatvédelmi nyilatkozatát az alábbi oldalon találja:
https://www.adobe.com/hu/privacy/policy.html

Google reCAPTCHA

Weboldalainkon a „Google reCAPTCHA” (a továbbiakban: „reCAPTCHA”) szolgáltatást használjuk. A szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”) nyújtja.

A reCAPTCHA segítségével ellenőrizhető, hogy weboldalainkon az adatbevitel (pl. egy kapcsolattartási űrlapon) személyhez vagy automatizált programhoz kötődik. Ehhez a reCAPTCHA különféle jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatóinak viselkedését. Az elemzés automatikusan elindul, amikor a látogató megnyitja a weboldalt. Az elemzés érdekében a reCAPTCHA különféle információk kiértékelését végzi (pl. IP-cím, a látogatók tartózkodási ideje a weboldalon, illetve a felhasználó általi egérhasználat). Az elemzés során rögzített adatokat a rendszer a Google felé továbbítja.

A reCAPTCHA-elemzések teljes mértékben a háttérben futnak. A weboldal látogatói nem kapnak információt a lefuttatott elemzésről.

Az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bek. f) pont alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy webhelyeit védje a visszaélésszerű automatizált hálózati behatolással és a levélszeméttel (spam) szemben.

A Google reCAPTCHA szolgáltatással kapcsolatban az alábbi oldalakon talál bővebb információt, és innen töltheti le a Google adatvédelmi nyilatkozatát is: https://policies.google.com/privacy?hl=hu és https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google Térkép

Ez az oldal egy API-n keresztül használja a Google Térkép térképszolgáltatást. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. A Google Térkép funkcióinak használatához szükség van az Ön IP-címének tárolására. Ezeket az információkat általában a Google szervereire továbbítják az Egyesült Államokba, és ott tárolják. Jelen oldal üzemeltetője nincs befolyással erre az adatátvitelre.

A Google Térkép használata online kínálatunk vonzó megjelenítése és az általunk a honlapon megadott helyek könnyebb megtalálása érdekében történik. Az adatkezelés kizárólag az adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdése alapján történik; hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban bővebb információt a Google adatvédelmi nyilatkozata tartalmaz: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Cookie-beállítások

A Bystronic «szükséges cookie-kat» használ a weboldala üzemeltetéséhez, «elsőbbségi cookie-kat» a weboldal élményének optimalizálásához, valamint „marketing és elemzés célú cookie-kat“, amelyet harmadik felek használnak marketingtevékenységük testre szabásához pl. a közösségi médiában.
A cookie-beállításokat bármikor módosíthatja, ehhez kattintson az oldalak alján megtalálható «Cookie-beállítások» hivatkozásra. A cookie-kal kapcsolatos további tudnivalókat az Adatvédelmi irányelvünk tartalmazza.